Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos
Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos

Rekomendacijos perkant Nekilnojamą turtą

 • Išsirinkite Jums patinkantį butą iš laisvų butų sąrašo arba susisiekti su Pardavimų vadybininke Renata 8-698-21839.
 • Pasirašyti buto rezervacijos sutartį ir įmokėti rezervacijos mokestį.
 • Pasitvirtinti paskolą (jei planuojate būstą įsigyti pasinaudodami būsto kreditu).
 • Sutartu laiku pasirašyti notarinę būsto pirkimo - pardavimo sutartį. Jei už visą perkamą Turtą ar jo dalį (kuriam nesuteikta paskola) atsiskaitoma nuosavomis lėšomis, mokėjimo pavedimas turi būti padarytas ir visa mokėtina suma įskaityta į Pardavėjo sąskaitą prieš notarui patvirtinant  notarinę sutartį.
 • Jei būstą perkate pasinaudodami kreditu, atsiskaitymas turi įvykti per 30 dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.
 • Notarinio sandorio išlaidas dengia pirkėjas. Išlaidos mokamas notarų biure grynaisiais pinigais. Banko kortelėmis atsiskaityti už notaro paslaugas negalima.
 • Jums įteikiami buto raktai, galite pradėti pilnos apdailos darbus ir įsikelti gyventi. 

 

Veiksmai po notarinės sutarties sudarymo:

 • Nuosavybės teisės į įsigytą Turtą įregistravimas Nekilnojamojo turto registre;
 • Sutartis su AB LESTO – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Pagrindinės (notarinės) sutarties pasirašymo dienos;
 • Sutartis su  UAB „Šiaulių vandenys“ - ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo notarinės sutarties pasirašymo dienos;
 • Sutartis su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ - ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
 • Galutinio atsiskaitymo liudijimo atsiėmimas notarų biure – perkant Turtą su kreditu, bankui atlikus galutinį atsiskaitymą, Pardavėjo atstovas pareiškimu patvirtins galutinį atsiskaitymą už Perkamą Turtą, kurio pagrindu notarai išduos liudijimą.