Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos
Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos

Statybų techninė priežiūra

vykdome pastatų techninę priežiūrą laikydamasi statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002, kuris apibrėžia statinio statybos techninę priežiūrą kaip statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar atitinka statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos, paskirties dokumentų bei įstatymų reikalavimus.