Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos
Eriadas - nekilnojamojo turto paslaugos

Statinio projekto priežiūros vykdymas

 UAB "Eriadas" dirba kvalifikuoti specialistai ir  atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kurios tikslas:

  • kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis;
  • prižiūrėti statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu;
  • statytojui (užsakovui) pageidaujant, padėdama parengti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį;
  • vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei  ir jai atstovauti;